top of page

אסיטז' ישראל

אסיטז' הוא הארגון העולמי של התיאטרונים לילדים - ASSITEJ  ולנוער. בארגון אסיטז' העולמי חברות כמאה מדינות מכל העולם. המרכז הישראלי נוסד לפני כארבעים שנה על ידי הגברת אורנה פורת, שהייתה גם בין מקימי הארגון העולמי. בשנת 2018 הצטרף אורי אומנותי להנהלת הארגון בישראל

מטרת אסיטז' ישראל היא לקדם את מעמדם הסוציו תרבותי של תיאטרונים ויוצרים מקצועיים לילדים ולנוער בישראל, ולפתח קשרים עם מרכזי אסיטז' בכל העולם. במרכז חברים כשבעים חברים

היעד המרכזי של אסיטז' ישראל הוא קידום מעמדם של תיאטרוני הילדים והנוער והיוצרים בחשיבות תחום התיאטרון לצופים צעירים וחתירה להשגת תמיכה ציבורית ומשאבים כספיים לקידום התחום. קיום כנסים ואירועים ייחודיים לחברי הארגון ולאורחים מהארץ ומחו"ל בנושאים של תרבות, אסתטיקה ויצירה של אמנות התיאטרון לצופים צעירים, קידום מעמד היוצרים, סוגיות באתיקה ותבחינים בתהליכי העבודה, שיתופי פעולה בין יוצרים ותיאטראות ויוזמות חדשות בתחום התיאטרון

 

באסיטז' ישראל שוקדים על פיתוח קשרים עם מרכזי אסיטג' בעולם, חשיפה של היצירה הישראלית לצופים צעירים באמצעות השתתפות בסמינרים וסדנאות בינלאומיים, השתתפות בקונגרסים וחשיפה של הצגות לאורחים ומנהלי פסטיבלים מחו"ל. הארגון מדווח ומשתף את חבריו בנעשה בארץ ובעולם ומהנעשה בארגונים מקבילים

יו"ר אסיטז' ישראל: ד"ר רזי אמיתי

:להצטרפות לארגון פנו אל
 iassitej@gmail.com

 

:אתר אסיטז' העולמי

www.assitej-international.org

פרס הבמה לילדים ולנוער

 

זהו אחד המפעלים המרכזיים של ארגון אסיטז' ישראל, המרכז הישראלי לעידוד הצגות תיאטרון לילדים ונוער, השלוחה הישראלית של ארגון אסיטז' העולמי, להצגות לילדים ונוער. בטקס שנתי מוענקים פרסים ליוצרים ולשחקנים בהצגות לילדים ולנוער. הפרסים הם פרי יוזמה משותפת של עמותת אסיטז' ומשרד התרבות והספורט, מאז שנת 2005.

מדי שנה נבחר במאי תיאטרון לילדים חבר הארגון לביים את טקס הפרסים. בעמוד זה קטעי וידאו מתוך הטקסים בבימויו של אורי אומנותי. "ועדת הפרס" הנבחרת מתוך חברי ארגון אסיטז', מפקחת על תקינותו של הליך ניהול הפסטיבל וטקס הפרסים.

​​

בשנים האחרונות נערך טקס הפרסים בתום פסטיבל בו מועלות הצגות ילדים נבחרות בפני הקהל הרחב בשם "חלום של תיאטרון". עד שנת 2018 התקיים פסטיבל ההצגות "חלום של תיאטרון" באולמות הבימה, שם ביים אורי אומנותי את טקס הפרסים הנוצץ במשך שנתיים. לאחר מכן עבר פסטיבל חלום של תיאטרון להתארח באולמות מתחם הקאמרי בתל אביב.  

פרס הבמה
אורי אומנותי www.omanuti.com
00:50
Play Video

אורי אומנותי www.omanuti.com

טקס פרס הבמה לילדים ונוער 2016 - רגעים נבחרים
40:39
Play Video

טקס פרס הבמה לילדים ונוער 2016 - רגעים נבחרים

אליאנה תדהר בקליפ מתוך טקס פרס הבמה לילדים ונוער 2015
03:07
Play Video

אליאנה תדהר בקליפ מתוך טקס פרס הבמה לילדים ונוער 2015

bottom of page